Regelmatige maatschappelijke betrokkenheid

Doe goed en praat erover

Voor HÜBNER-LEE betekent economisch succes natuurlijk ook sociale verantwoordelijkheid, wat tot uiting komt in een divers maatschappelijk engagement.

Toewijding en sponsoring


Voortdurende steun voor mensen in nood
HÜBNER-LEE steunt de campagne Duitsland helpt


Droogtes, overstromingen, tsunami's of oorlogen - momenteel vereisen talloze crises onze inzet in veel hotspots over de hele wereld. In deze door conflicten geteisterde tijd is het voor ons zeer waardevol dat we kunnen rekenen op de regelmatige hulp van betrokken bedrijven. Een bedrijf waarop we kunnen vertrouwen voor ondersteuning is het familiebedrijf HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG uit de Allgäu. Deze aanbieder van ecologische oplossingen, bijvoorbeeld voor groene en verharde buitenruimtes, besteedt niet alleen aandacht aan duurzaamheid in haar producten. Sinds de zomer van 2018 ondersteunt het bedrijf onze wereldwijde noodhulp met een maandelijks bedrag van 1.000 euro. Met behulp van deze betrouwbare donatie kunnen we samen hulp bieden aan mensen die getroffen zijn door ernstige rampen. Hartelijk dank voor deze voorbeeldige inzet!
 
(Uittreksel uit tijdschrift van maart 2019)


HÜBNER-LEE is er trots op om 21 gesponsorde kinderen in 10 landen een schoolopleiding aan te bieden.
 
Word ook sponsor: Met uw sponsoring bij Plan geeft u hoop. Opgroeien als kind in een ontwikkelingsland betekent vaak een leven van armoede en uitbuiting. Vaak ontbreken de essentiële dingen zoals voldoende voedsel, hygiëne en basisgezondheidszorg. Daarnaast hebben veel kinderen in arme en landelijke gebieden weinig toegang tot onderwijs. Maar onderwijs is de sleutel om uit de armoede te komen.

U kunt helpen! Door een kind te sponsoren, geeft u uw sponsorkind de kans op een zelfstandige jeugd en een betere toekomst. Ze zorgen ervoor dat de kinderen beter verzorgd en beschermd kunnen worden en dat ze de kans krijgen om naar school te gaan. Het sponsoren van een kind is de meest persoonlijke manier van helpen. Met geen enkele andere vorm van donatie ervaar je zo concreet hoe en waar uw hulp effect heeft. Want uw hulp krijgt een gezicht.


HÜBNER-LEE doneert voor Unicef

Als alles bij elkaar komt, oorlog, droogte, overstromingen, een sprinkhanenplaag en de coronapandemie: in 2020 kwam er veel bij elkaar voor kinderen in landen als Mali, Niger en Somalië. Als gevolg hiervan vervallen hun families in armoede. De kinderen hebben honger.

Wat kunnen we doen om te helpen? Met elke donatie voorziet UNICEF de meisjes en jongens van voedzame speciale voeding. Ook u kunt met uw donatie helpen om kinderlevens te redden. Elke bijdrage telt.


HÜBNER-LEE ondersteunt de noodkaart-index

Het hart van de noodkaart-index klopt voor de mensen in de regio die buiten hun schuld in een moeilijke situatie zijn beland en hulp nodig hebben.

Met ruim 40 miljoen euro heeft de stichting tot op de dag van vandaag de behoeftigen in Beiers Schwaben en het naburige Oberbayern kunnen helpen. Elke donatie gaat rechtstreeks naar de getroffenen. Zonder enige aftrek. Want alle personeels- en administratieve kosten worden gedragen door de Pressedruck-mediagroep. Ellinor Holland zag het als haar taak en haar mediabedrijf om mensen te wijzen op het lot van mensen die in de schaduwkant van het leven zijn terechtgekomen. Mensen die door ziekte, handicap of een andere stressvolle gebeurtenis in een situatie zijn beland waarin ze onze solidariteit, onze heel concrete hulp nodig hebben. Omdat ontbering iedereen kan treffen - op elke leeftijd.


e-mail

U kunt ons bereiken...
Ma – Vrij:   8:00 – 17:00 Uhr
© 2024 Hübner-Lee GmbH & Co. KG
Website klimaatneutraal gehost door ionos.