TTE® - milieuvriendelijke bestrating met
natuurlijk regenwaterbeheer

Het duurzame en klimaatneutrale TTE®-bouwconcept zet nieuwe maatstaven voor milieuvriendelijke bestrating. Het resultaat zijn 100% waterdoorlatende groene, geplaveide of mineraale bestraating. Deze beschermen tegen wateroverlast, verbeteren het stadsklimaat en verminderen de impact op ons natuurlijk evenwicht. Het product wordt gerecycled uit oude kunststoffen en maakt bovendien een gesloten materiaalkringloop mogelijk.
TTE® GROEN
TTE® GROEN
TTE® KLINKERS
TTE® KLINKERS
TTE® MINERAAL
TTE® MINERAAL
TTE® MultidrainPLUS
TTE® MultidrainPLUS

De toekomst is GROEN –
een symbiose tussen mens en natuur

De verstening vreet onverbiddelijk aan ons landschap en brengt het natuurlijke evenwicht uit balans. We vernietigen het bodemleven en de waterkringloop - onze eigen levensbasis. Tegelijkertijd leidt klimaatverandering tot steeds meer extreme hevige regenval, die wateroverlast en overstromingen veroorzaakt.

Hoe kunnen we in harmonie met de natuur leven? In een wereld waar steden groen zijn, de temperatuur zelfregulerend en de lucht schoon is. Alle oppervlakken die wij gebruiken zijn waterdoorlatend, maar houden tegelijkertijd regenwater daar tegen waar het valt. Ons grondwater wordt beschermd en geregenereerd. Een wereld waarin we in symbiose leven - dat is onze visie.
Dwarsdoorsnede door een TTE®-kunststof roosterplaat gevuld met pleister en gras

100% post-consumer recycling
om afvalproblematiek en CO2-uitstoot tegen te gaan


Post-consumer recycling is een begrip dat tegenwoordig op ieders lippen ligt. TTE® MultidrainPLUS wordt sinds 1997 gemaakt van 100% gebruikte kunststoffen uit Duitse huishoudens (GROENer Punkt). Momenteel recyclen we jaarlijks een hoeveelheid voor TTE® die overeenkomt met ongeveer 10 miljoen PMD-zakken.

De huidige productie van TTE® vermijdt een CO2-uitstoot die meer dan 40.000 ton CO2 per jaar in verbrandingsinstallaties zou bedragen, als dit niet gerecycled zou worden. Aan het einde van de levensduur kan de productkringloop worden gesloten - oude TTE®-elementen worden vervolgens hergebruikt om nieuwe te maken.
TTE® MultiDrainPLUS, 40x80x6 cm, 8,7 kg
TTE® MultiDrainPLUS, 40x80x6 cm, 8,7 kg
Icon Made in Germany
Icon nachweislich umweltneutral
Icon Recycling
Icon TÜV-geprüft

TTE® MultidrainPLUS

  • Massieve kunststof bestrating met innovatief composietsysteem
  • afkomstig van 100% post-consumer recycling
  • gecertificeerde kwaliteit
  • aangetoond milieuneutraal
  • 26 jaar ervaring met internationaal ongeveer 6 miljoen vierkante meter geïnstalleerd

TTE® Productgegevens (258 KB)
Energie en middelen voor de productie van nieuwe kunststoffen kunnen worden bespaard. Bovendien voorkomt het dat dit plastic afval in ons milieu en de oceanen terechtkomt en deze vervuilt met microplastics.

Met het TTE®-systeem levert HÜBNER-LEE een bijdrage - zowel aan het duurzame gebruik van hulpbronnen en afval als tegen de uitstoot van broeikasgassen.


Materiaalkringloop van de kunststofafval tot de TTE®-plaat

Duurzaam bouwelement met
gecertificeerde CO2-voetafdruk

Sinds september 2021 beschikt het TTE®-systeem over een EPD (Environmental Product Declaration). Het EPD werd geverifieerd door het onafhankelijke Instituut voor Bouwen en Milieu (IBU) en toont alle milieurelevante emissies uit de productcyclus. Op deze manier kan een holistische CO2-balans voor gebouwen worden weergegeven.

Uit de resultaten van de levenscyclusanalyse laten zien dat de CO2-uitstoot in de productcyclus vele malen lager is dan bij conventionele betonbestratingen.
Logo Institut Bauen und Umwelt e.V.

100 % klimatneutraale
productie

TTE® MultidrainPLUS is sinds september 2021 officieel en compleet klimaatneutraal.
Dus niet alleen de productie, maar ook het transport naar de bouwplaats.

Om uitstoot van CO2 te compenseren worden samen met onze partner FIRST CLIMATE gecertificeerde projecten in India en Brazilië ondersteunt.

Wij beseffen dat we met compenstatie geen duurzame toekomst kunnen opbouwen. Daarom gaan we verder en hebben we de volgende drie punten in onze klimaatstrategie opgenomen.

1. Als grondstof gebruiken we reststoffen. We recyclen milieuvriendelijke materiaal in onze producten.
2. Door procesoptimalisatie, het gebruik van eigen zonnestroom, de inkoop van stroom bij groene energieleveranciers en omschakeling op electrisch vervoer verkleinen we de CO2 emissie.
3. De resterende emissie wordt gecompenseerd
 

Bij de downloads vindt u de certificaten die aantonen hoeveel CO2 emissie wij in de periode van 23.09.2021 tot en met 31.12.2022 door ondersteuning van projecten ter bescherming van ons klimaat hebben gecompenseerd.

Logo klimaneutraal produkt

Het sneeuwschoeneffect –
bestrating opnieuw uitgevonden


Een innovatief composietsysteem combineert de basislaag, het oppervlak en de infiltratielaag in één geheel. De druk- en vervormingsbestendige TTE® vloerroosters zijn vormsluitend met elkaar verbonden. Dit zorgt voor een lastverdeling op het oppervlak - vergelijkbaar met het principe van een sneeuwschoen. Dit vermindert aantoonbaar de eisen aan het draagvermogen van de ondergrond. De constructiedikte en constructiekosten worden aanzienlijk verminderd.
Lastverdeling over de oppervlakte van het TTE®-systeem door sneeuwschoeneffect
Veel tijd nodig bij het leggen van traditionele bepleisteringsoppervlakken, grasroosters en kunststof roosterplaten
Weinig tijd nodig bij het leggen van TTE®-roosterplaten
Door de innovatieve lastverdeling worden ook vele andere voordelen mogelijk gemaakt. Dit zet nieuwe maatstaven op het gebied van regenwaterbeheer, vegetatietechnologie en duurzaam bouwen. Het TTE®-systeem en de bijbehorende duurzame bouwtechniek zijn uitvoerig getest en gecertificeerd.

Bespaar kosten voor regenwaterafvoer  –
Met een infiltratie van 328.000 l/s*ha wordt ook zware neerslag geabsorbeerd.

 


Het principe van de TTE®-constructie is dat elke regendruppel meteen daar wegsijpelt waar hij valt. Hierdoor ontstaan onbegrensde en waterdoorlatende vlakken zonder afvloeiing, extra drainagemaatregelen of rioolaansluitingen. Afhankelijk van het type wordt een enorme infiltratiesnelheid bereikt tot 328.000 l/s*ha, en een retentiefunctie van meer dan 100 l/m². Zelfs zware regenval kan 100% decentraal worden afgevoerd, waardoor de regenwaterheffing niet meer van toepassing is. Tegelijkertijd worden overstromingen voorkomen en blijft de natuurlijke waterkringloop en het grondwaterpeil behouden.


Gerevitaliseerde bodemzone en hoog infiltratievermogen bij met TTE® bevestigde oppervlakken

Vrijwel natuurlijke regenwaterbehandeling
beschermt het grondwater


Gerevitaliseerde bodemzone door speciale substraatopbouw van het TTE®-grasrooster
Voor het groene systeem TTE®-GROEN wordt een speciale substraatstructuur gebruikt, die een levende bodemzone vormt. Dit verbetert niet alleen de vegetatie-eigenschappen, maar beschermt ook het grondwater. Eén gram grond bevat miljarden micro-organismen. Deze hebben tot taak de grond te filteren, schoon te maken en te laten "ademen". Verontreinigende stoffen in het insijpelende regenwater worden op natuurlijke wijze afgebroken.

Ideale eigenschappen
voor vitaal en slijtvast gras

De dragende functie van de TTE®-elementen maakt een speciale opbouw van de ondergrond mogelijk. Dit biedt optimale toevoer van water en voedingsstoffen en verlengde wortelruimte. Door de stabiele, verhoogde roosterstructuur wordt de graszode beschermd tegen directe druk- en schuifbelastingen. Zo ontstaat slijtvast en veerkrachtig groen.


De groene stad  – duurzame stadsontwikkeling voor een betere levenskwaliteit

Het concept van de "Sponsstad" streeft het doel na om levende, stedelijke structuren te creëren voor meer stedelijk groen. Deze nemen regenwater op en geven het vocht weer af in droge perioden. Het stadsklimaat wordt verbeterd - zowel door koeling als de binding van CO2 en fijnstof door de planten. Met TTE® kan niet alleen groen worden gecreëerd, maar kunnen ook bestaande bomen worden beschermd en geïntegreerd. Bovendien worden hulpbronnen behouden en wordt de biodiversiteit bevorderd - in en boven de grond.

Allrounder biedt ontwerpmogelijkheden
op basis van het modulaire principe

De verschillende uitvoeringen - groen, met klinkers of gevuld met kiezel - maken een verscheidenheid aan ontwerpen en toepassingsgebieden mogelijk. Combineer eenvoudig verschillende vullingen in één systeem voor parkeermarkeringen, paden of geheel eigen ontwerpcreaties. De totaaloplossingen TTE® directGREEN en TTE® directPAVE zijn ook geschikt voor een efficiënte mechanische installatie.
TTE® GROEN
TTE® GROEN
TTE® KLINKERS
TTE® KLINKERS
TTE® MINERAAL
TTE® MINERAAL
TTE® met zand gevuld
TTE® met zand gevuld

Ontdek onze oplossingen

TTE® GROEN - het duurzame grasrooster

TTE® GROEN


Ideaal groen

Kunststof roosterplaat TTE® KLINKERS

TTE® KLINKERS

100% decentrale infiltratie

Kunststof roosterplaat TTE® MINERAAL

TTE® MINERAAL

Veilig grind en grindoppervlakken

Waar wordt TTE® gebruikt?


De TTE®-constructie dekt een breed scala aan toepassingen en is geschikt voor bijna alle lasten - van auto's tot vrachtwagens. Te gebruiken in parkeerplaatsen, brandweeropritten en woonstraten, opritten en opslagterreinen of evenemententerreinen, evenals trottoirs en vele andere gebruiksmogelijkheden.
Mogen wij u inspireren om samen met ons de wereld een beetje groener te maken? Wij staan graag voor u klaar en adviseren u bij uw project.


e-mail

U kunt ons bereiken...
Ma – Vrij:   8:00 – 17:00 Uhr
© 2024 Hübner-Lee GmbH & Co. KG
Website klimaatneutraal gehost door ionos.