Toepassingen


De TTE® bouwwijze is opgedeeld in groen en verhard en varieert afhankelijk van de belasting.

Parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen
Parkeerplaatsen
Parkeerplaatsen zijn een uithangbord en de eerste indruk voor klanten en bezoekers. Door de lage belasting kan een parkeerplaats worden gebruikt als kans om groene eilanden en afwateringsgebieden in stedelijke gebieden te creëren. Met het TTE®-systeem van HÜBNER-LEE is het mogelijk om opslagruimten en opritten te creëren die 100% waterdoorlatend zijn. Op deze manier kan zowel op de regenwaterheffing als het afvoersysteem worden bespaard.

Grasterrein en bestrating kunnen eenvoudig op verschillende manieren gecombineerd worden. Hierdoor kunnen kleinschalige constructies - zoals markeringen of trottoirs - worden gecreëerd. Zo kunnen ook pictogrammen worden geïntegreerd. Het gebruik en de gebruiksfrequentie kan aanzienlijk worden verhoogd door het aandeel verharding uit te breiden. Dankzij TTE®-verhardingen kunnen niet alleen de parkeerplaatsen zelf, maar ook hun opritten belastbaar en waterdoorlatend worden gemaakt.

Toegang brandweer

Toegang brandweer
Toegang brandweer
De dragende TTE®-composietpanelen zijn goedgekeurd voor brandweeringangen en brandweeropstellingsruimten en voldoen aan DIN 14090 “Oppervlakken voor brandweer op eigendommen”. Met de oplossing van HÜBNER-LEE krijgt u een veilige bevestiging om brandbeveiliging te garanderen, die tegelijkertijd onopvallend in bestaande groengebieden integreert.

Met de systeemvariant TTE® GROEN is het mogelijk om gebieden met vitaal gazon in te richten. Hiervoor zijn in de regel geen randen nodig, waardoor een vloeiende overgang naar de aangrenzende groengebieden ontstaat. Trottoirs binnen de brandweertoegang kunnen eenvoudig worden geïntegreerd met TTE® KLINKERS.

Woonstraat

Woonstraat
Woonstraat
Met TTE® kan de waterdoorlatendheid in woongebieden sterk worden verbeterd. Want woon- en toegangsstraten kunnen volledig waterdoorlatend worden gerealiseerd. De kosten en moeite voor het rioleringsstelsel en de rioleringswerkzaamheden kunnen worden bespaard. De reden hiervoor is dat het regenwater volledig in de constructie wordt opgeslagen. Deze kosteneffectieve en duurzame manier van bouwen is ook prettig voor de bewoners, die meestal moeten bijdragen in de ontwikkelingskosten.

Met TTE® directPAVE is het ook mogelijk om verharde oppervlakken machinaal te leggen, wat de benodigde tijd aanzienlijk verkort. Dit levert een bijkomend voordeel op, aangezien de bewoners aanzienlijk minder worden beperkt door de bouwplaats.

Logistiek en opslagterreinen

Logistiek en opslagterreinen
Logistiek en opslagterreinen
Bedrijventerreinen veroorzaken meestal een enorm oppervlakteverbruik. Vanwege de hoge belasting zijn opritten en opslagterreinen meestal niet waterdoorlatend. TTE® is goedgekeurd voor zwaar verkeer (belastingsklasse SLW60). De TTE® KLINKERS 3-constructie absorbeert veilig schuifkrachten en puntbelastingen van vrachtwagens en vorkheftrucks. Zo biedt HÜBNER-LEE een oplossing om logistieke en opslagterreinen stabiel en tegelijkertijd ontsloten te maken. Dit betekent dat op regenwaterheffing of extra infiltratiesystemen volledig kan worden bespaard.

Zwevende wortelbrug

Zwevende wortelbrug
Zwevende wortelbrug
Klassieke wortelbruggen beschermen zeker de wortels van bestaande bomen, maar ze zijn complex om te installeren, en de aanleg is duur. Daarom wordt deze oplossing alleen gebruikt vanwege de vereisten voor boombescherming en zelden over een groot gebied. Ook hier biedt het TTE®-systeem bescherming van de boomwortels tegen drukbelastingen door een vlakke lastenverdeling. De slanke, zeer goed doorlatende structuur van deze "zwevende wortelbrug" zorgt voor gasuitwisseling en watertoevoer in de wortelruimte. Bodemlucht, bodemwater en bodemleven blijken een zeer gunstig effect te hebben op het wortelklimaat. Tegelijkertijd is de implementatie goedkoop en eenvoudig. In de meeste gevallen is handmatig uitgraven en ingrijpen in de wortelruimte niet nodig. De oppervlakken kunnen op verschillende manieren worden ontworpen, omdat de belastingverdelende platen naast TTE® GROEN, TTE® KLINKERS of TTE® MINERAAL ook kunnen worden gebruikt als basislaag voor conventionele bestrating en plaatbedekkingen of grindwegdekken.

Evenemententerrein

Eventfläche
Eventfläche
Voor feesten en evenementen is vaak een evenemententerrein nodig. Om ritten, tenten en bezoekers voldoende ruimte te geven, zijn meestal zeer grote terreinen nodig. Aangezien deze evenemententerreinen slechts tijdelijk nodig zijn, kan vanuit duurzaamheidsoogpunt het streven naar waterdichtheid geen oplossing zijn. Daarnaast zijn grijze asfalt- en betonlandschappen visueel niet interessant. Met TTE® kunnen deze gebieden waterdoorlatend en groen gemaakt worden, zodat de ecologische functies tussen de gebruiksmomenten behouden blijven en er een recreatiegebied ontstaat. Het is ook mogelijk om multifunctionele ruimtes te ontwerpen - bijv. voor gelijktijdig gebruik als parkeerplaats. Met TTE® kan het concept eenvoudig en individueel worden geïmplementeerd door de eenvoudige combinatie van verschillende vullingen.
 

Gebied voor autologistiek

Gebied voor autologistiek
Gebied voor autologistiek
De auto-industrie heeft grote parkeerplaatsen nodig om voertuigen te stallen. De bestrating moet zo eenvoudig, snel en goedkoop mogelijk zijn. Tegelijkertijd worden er hoge eisen gesteld aan schone oppervlakken die zo stofvrij mogelijk zijn, aan flexibiliteit en aan milieuvriendelijkheid. Door de duurzame waterdoorlatende constructie wordt de aantasting van de natuur tot een minimum beperkt, wat de goedkeuring voor dergelijke grote terreinen bevordert. Bovendien wordt op extra infiltratiesystemen of drainagesystemen en de regenwaterheffing bespaard. Vooral op pachtgrond biedt de slanke TTE®-structuur niet alleen een korte bouwtijd, maar ook een gemakkelijke en residuvrije demontage. Het duurzame systeem kan zonder schade worden verwijderd en op andere plaatsen worden hergebruikt.

Trottoirs en fietspaden

Trottoirs en fietspaden
Trottoirs en fietspaden
Padverhardingen kunnen eenvoudig en waterdoorlatend worden uitgevoerd met TTE® KLINKERS en bieden voorbijgangers en fietsers een schone en comfortabele ondergrond. Ook grindwegdekken kunnen met TTE® efficiënt worden vastgezet en gestabiliseerd. Het laadvermogen wordt aanzienlijk verhoogd en oneffenheden en materiaalverschuivingen worden vermeden. De inspanning voor onderhoud en onderhoud wordt dienovereenkomstig verminderd. Deze oplossing biedt een natuurlijke uitstraling dankzij de MINERAALe toplaag. Door de minimale bouwhoogte is TTE® ideaal als zwevende wortelbrug voor paden in de wortelruimte van bestaande bomen.
 
Krijg gratis advies!


TTE® bouwmethodes volgens belasting


De TTE® bouwwijze is opgedeeld in groen en verhard en varieert afhankelijk van de belasting.

TTE® constructie 1

1 auto tot 3,5 t totaal gewicht bijv.:
 • trottoirs en fietspaden
 • Parkeerplaatsen
 • Inritten voor personenauto's
TTE® GRÜN Bauweise 1
TTE® GRÜN Bauweise 1
Groen / Constructie
 • 6 cm TTE® component met vulsubstraat
 • Fijn gaas
 • 5 cm beddingsubstraat
TTE® KLINKERS Bauweise 1
Gips / Constructie
 • 6 cm TTE® component met TTE® gips
 • Fijn gaas
 • 5 cm bedding (korrel 1/3 - 5/8 mm)

TTE® bouwtype 2

auto's en af en toe zwaar verkeer bijv.:
(komt overeen met Bk 0,3 / BKL V / VI volgens RStO):
 • openbare parkeerplaatsen + opritten
 • Brandweeringangen / -omleidingen
 • Verhardingen van de binnenplaats
 • Woonstraten
 • Landbouwwegen
TTE® GRÜN Bauweise 2
TTE® GRÜN Bauweise 2
Groen / Constructie
 • 6 cm TTE®-component met vulsubstraat
 • Fijn rooster
 • 3-5 cm beddingsubstraat
 • 20-25 cm vegetatie-basislaag (mix van grind en teelaarde)
 • Tandjes
TTE® KLINKERS Bauweise 2
Bestrating / Constructie
 • 6 cm TTE®-component met TTE® KLINKERS
 • Fijn rooster
 • 3-5 cm bedding (korrel 2/5 mm)
 • 25-30 cm waterdoorlatende grindbodem (0/32 - 0/45 mm)
 • Zonder talud: grindmengsel (2/32 - 2/45 mm) / Greppelbasislaag

TTE® constructiemethode 3

Zwaar goederenverkeer tot 40 t bijv.:
(komt overeen met Bk 1,8 / BKL III volgens RStO):
 • Binnenwegen
 • Parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bussen
 • Commerciële opslagruimten en opritten
 • Serviceroutes bij tankstations langs de snelweg
TTE® GRÜN Bauweise 3
TTE® GRÜN Bauweise 3
Groen / Constructie
 • 6 cm TTE® component met vulsubstraat / TTE® KLINKERS
 • Fijn rooster
 • 3-5 cm beddingsubstraat
 • 20 cm vegetatie-basislaag (grind-topgrondmengsel)
 • Tandjes
 • 10-15 cm basislaag (0/32 mm)
TTE® KLINKERS Bauweise 3
Bestrating / Constructie
 • 6 cm TTE® component met TTE® KLINKERS
 • Fijn rooster
 • 3-5 cm bedding (korrel 1/3 - 5/8 mm)
 • 25-30 cm waterdoorlatende grindbodem (0/32 - 0/45 mm)
 • Zonder talud: grindmengsel (2/32 - 2/45 mm) / Greppelbasislaag
   
Overtuig uzelf van TTE®! Krijg gratis advies.


Ontdek onze oplossingen

TTE® GROEN - het duurzame grasrooster

TTE® GROEN


Ideaal groen

Kunststof roosterplaat TTE® KLINKERS

TTE® KLINKERS

100% decentrale infiltratie

Kunststof roosterplaat TTE® MINERAAL

TTE® MINERAAL

grind en grindoppervlakken bestraten

e-mail

U kunt ons bereiken...
Ma – Vrij:   8:00 – 17:00 Uhr
© 2024 Hübner-Lee GmbH & Co. KG
Website klimaatneutraal gehost door ionos.