Onze bijdragen en doelen voor een
groene toekomst

Onze planeet is een gevoelig ecosysteem met een verscheidenheid aan natuurlijke cycli, dieren, planten - en wij. Een duurzame toekomst kunnen we alleen vormgeven door de natuur als voorbeeld te nemen. We mogen niet meer nemen dan we kunnen teruggeven. Om dit doel te bereiken, moeten we natuurlijke kringlopen beschermen en materiaalkringlopen sluiten.

Mens en natuur – in harmonie?


Bodem, water en lucht zijn belangrijke componenten van ons ecosysteem. Ze zijn onderhevig aan verschillende belastingen als gevolg van menselijk gebruik. Het aanhoudende oppervlakteverbruik zorgt voor verstening van ons landschap. Met het verlies van de natuurlijke bovengrond gaat een belangrijk leefgebied aan biodiversiteit verloren voor planten, insecten en micro-organismen. De natuurlijke waterkringloop wordt onderbroken. Waardevolle bomen en natuurlijk groen slinken. Daarnaast neemt de levenskwaliteit af door hitte, fijnstof en uitlaatgassen in de lucht van onze steden en door kunstmatige grijze uitzichten.

Onze visie - een wereld met groene steden, aangename lucht, open bodem en een goede grondwaterkwaliteit. De temperatuur in steden wordt gereguleerd doordat regenwater als een spons wordt opgenomen en weer afgegeven. Tegelijkertijd worden overstromingen beperkt. Fijnstof en CO2 worden opgenomen en omgezet door bodemleven, planten en bomen. Groene daken, gevels en parkeerplaatsen, maar ook boomaanplantingen vullen onze ogen met kleur. Ze zorgen voor kwaliteit van leven en verbondenheid met de natuur.

Laten we samen een groene wereld creëren met duurzame producten die de kringlopen van de natuur integreren in plaats van ze te onderbreken. Een betere toekomst - voor onze toekomstige generaties.

Alles wat lineair is heeft een einde – via circulaire economie naar een duurzame toekomst


De massaproductie van kunststoffen leidt tot ongekende milieuvervuiling met verstrekkende gevolgen. Onze bodems, rivieren en zeeën worden vervuild. Veel van het plastic afval wordt nog steeds verbrand, waardoor enorme hoeveelheden gifstoffen en CO2-uitstoot ontstaan.

De natuur werkt in een kringloop. Daarom moeten we ook onze materiaalkringlopen zo inrichten dat we de cirkel sluiten. Plastic kan op verschillende manieren en met weinig energie worden gerecycled. Plastic kan een duurzame grondstof zijn als we het bewust recyclen en spaarzaam gebruiken. De circulaire economie wijst ons de weg naar een duurzame toekomst. Ons doel is om het recyclingpercentage enorm te verhogen, zodat afval niet meer verbrand hoeft te worden, de CO2-uitstoot daalt en onze zeeën en binnenwateren worden beschermd tegen plastic afval.

„Mensen hebben de natuur nodig, de natuur heeft geen mensen nodig. De mens maakt deel uit van de natuur, hij staat er niet boven. Pas als hij zich dat realiseert, heeft hij een kans om te overleven.“
Richard von Weizsäcker
 

Hoe creëren we een balans tussen mens en natuur?

We hebben innovaties nodig die niet alleen problemen oplossen, maar ook de toekomst van onze toekomstige generaties vrijwaren. Dergelijke oplossingen ontstaan alleen als onderwijs, gezondheid en gelijkheid voor iedereen mogelijk worden gemaakt en duurzaamheid het basisidee is achter elk nieuw idee.


Wat zijn de
duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN?


Agenda 2030 - In 2015 heeft de internationale gemeenschap, vertegenwoordigd door de Verenigde Naties, zich gecommitteerd aan 17 specifieke doelen voor een duurzame toekomst. Een humaan leven is een recht dat voor iedereen mogelijk moet worden gemaakt - net als de bescherming van ons natuurlijk levensonderhoud. De Agenda 2030 doet een beroep op alle spelers - van politiek tot ieder individueel mens - om een bijdrage te leveren aan het behalen van de doelen in 2030.
Doelen: Duurzame ontwikkeling
Doelen: Duurzame ontwikkeling
VN-duurzaamheidsdoel 1: geen armoede
VN-duurzaamheidsdoel 1: geen armoede
VN-duurzaamheidsdoel 2: geen honger
VN-duurzaamheidsdoel 2: geen honger
VN-duurzaamheidsdoel 3: gezondheid en welzijn
VN-duurzaamheidsdoel 3: gezondheid en welzijn
VN-duurzaamheidsdoel 4: hoogwaardige opleiding
VN-duurzaamheidsdoel 4: hoogwaardige opleiding
VN-duurzaamheidsdoel 5: gendergelijkheid
VN-duurzaamheidsdoel 5: gendergelijkheid
VN-duurzaamheidsdoel 6: schoon water en sanitaire voorzieningen
VN-duurzaamheidsdoel 6: schoon water en sanitaire voorzieningen
VN-duurzaamheidsdoel 7: betaalbare en schone energie
VN-duurzaamheidsdoel 7: betaalbare en schone energie
VN-duurzaamheidsdoel 8: menswaardige arbeid en economische groei
VN-duurzaamheidsdoel 8: menswaardige arbeid en economische groei
VN-duurzaamheidsdoel 9: industrie, innovatie en infrastructuur
VN-duurzaamheidsdoel 9: industrie, innovatie en infrastructuur
VN-duurzaamheidsdoel 10: minder ongelijkheden
VN-duurzaamheidsdoel 10: minder ongelijkheden
VN-duurzaamheidsdoel 11: duurzame steden en gemeentes
VN-duurzaamheidsdoel 11: duurzame steden en gemeentes
VN-duurzaamheidsdoel 12: duurzame consumptie en productie
VN-duurzaamheidsdoel 12: duurzame consumptie en productie
VN-duurzaamheidsdoel 13: maatregelen voor de klimaatbescherming
VN-duurzaamheidsdoel 13: maatregelen voor de klimaatbescherming
VN-duurzaamheidsdoel 14: leven onder water
VN-duurzaamheidsdoel 14: leven onder water
VN-duurzaamheidsdoel 15: leven op het land
VN-duurzaamheidsdoel 15: leven op het land
VN-duurzaamheidsdoel 16: vrede, gerechtigheid en sterke instituties
VN-duurzaamheidsdoel 16: vrede, gerechtigheid en sterke instituties
VN-duurzaamheidsdoel 17: partnerschappen voor het bereiken van de doelen
VN-duurzaamheidsdoel 17: partnerschappen voor het bereiken van de doelen
Meer informatie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN ...

www.bmz.de/de/agenda-2030

Onze bijdrage aan de
duurzaamheidsdoelen van de VN


VN-duurzaamheidsdoel 13: maatregelen voor de klimaatbescherming
VN-duurzaamheidsdoel 13: maatregelen voor de klimaatbescherming
Ondersteuning van CO2-compensatieprojecten vanaf 2021

Volledig CO2-neutraal in 2030: Productie, vracht en verkoop van het

TTE®-bouwconcept zonder bodemafsluiting sinds 1997


 
VN-duurzaamheidsdoel 12: duurzame consumptie en productie
VN-duurzaamheidsdoel 12: duurzame consumptie en productie
TTE®-vloerroosters gemaakt van 100% post-consumer gerecycled materiaal (PMD-zak / GROENer Punkt

PVC-vloermatten gemaakt van 100% post-consumer gerecycled materiaal van oude kabels

Duurzame verwijdering maakt: Cradle-to-Cradle recycling van TTE® mogelijk
VN-duurzaamheidsdoel 11: duurzame steden en gemeentes
VN-duurzaamheidsdoel 11: duurzame steden en gemeentes
Milieuproductverklaring "EPD" voor TTE® (verificatieproces):
Bouwbedrijven kunnen EPD's gebruiken om een algehele CO2-balans aan te tonen

Bevordering van stedelijk en microklimaat en het creëren van groene "sponssteden" door de afdichtingsvrije bouwtechnologie van het TTE®-systeem
 
VN-duurzaamheidsdoel 7: betaalbare en schone energie
VN-duurzaamheidsdoel 7: betaalbare en schone energie
Ombouw van de bedrijfswagen naar volledig elektrische aandrijving

Ombouw van de bedrijfsparkeerplaats met laadpalen tot 2025

100% groene stroom in het operatiecentrum in Holzgünz

PV-installatie met ca. 55.000 kWh/jaar

Niet alle recycling is hetzelfde


Wist u dat in Duitsland de afgelopen jaren slechts ongeveer 8% van het gerecyclede materiaal uit gemeentelijk afval een kwaliteit heeft die vergelijkbaar is met die van nieuw plastic en dat slechts ongeveer 16% mechanisch wordt gerecycled (bron: Plastikatlas 2019). De rest kan door slechte homogeniteit of een verkeerd verpakkingsontwerp of de mate van vervuiling slechts moeizaam worden omgezet in een nieuw product. Daarom belandt het grootste deel van ons huishoudelijk plastic afval nog steeds in verbrandingsovens of ongecontroleerd in het buitenland.
Bron: PLASTIKATLAS, Appenzeller, Hecher, Sack CC-BY-4.0 (onbewerkt)
HÜBNER-LEE en zijn klanten leveren op dit gebied een echte bijdrage aan milieu- en klimaatbescherming. Het TTE®-rooster bestaat juist uit deze moeilijk te recyclen kunststoffracties. Kennis en state-of-the-art systemen maken een recyclingproces mogelijk. Alleen al in 2020 recycleerde TTE® 11.900 ton huishoudelijk plastic afval (het equivalent van meer dan 5,9 miljoen "gele zakken").
VN-duurzaamheidsdoel 8: menswaardige arbeid en economische groei
VN-duurzaamheidsdoel 8: menswaardige arbeid en economische groei
VN-duurzaamheidsdoel 9: industrie, innovatie en infrastructuur
VN-duurzaamheidsdoel 9: industrie, innovatie en infrastructuur
VN-duurzaamheidsdoel 12: duurzame consumptie en productie
VN-duurzaamheidsdoel 12: duurzame consumptie en productie

TTE® sluit de cirkel

Wanneer TTE® het einde van zijn levensduur bereikt, bevindt het zich tegelijkertijd aan het begin van de volgende, omdat het kan worden teruggevoerd naar de productcyclus.
We sluiten de materiaalkringloop in plaats van in het ergste geval de waardevolle grondstof in verbrandingsinstallaties te stoppen. Onze klanten hebben de mogelijkheid om de route via HÜBNER-LEE te kiezen tegen vergelijkbare afvoerprijzen. Wij halen de goederen op op de bouwplaats en zorgen ervoor dat van de oude roosters ook daadwerkelijk weer nieuwe worden gemaakt. Closed-loop recycling biedt de hoogste recyclingpercentages, de laagste CO2-uitstoot en een gesloten materiaalkringloop.

Sociaal engagement

We ontwikkelen niet alleen duurzame producten en concepten, maar ondersteunen ook diverse goede doelen. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid alleen tot stand komt op basis van educatie, gelijkwaardigheid en gezondheid.
Logo Aktion Deutschland Hilft
Logo Plan International
Logo Unicef
Logo Kartei der Not
Logo Kartei der Not
VN-duurzaamheidsdoel 1: geen armoede
VN-duurzaamheidsdoel 1: geen armoede
VN-duurzaamheidsdoel 2: geen honger
VN-duurzaamheidsdoel 2: geen honger
VN-duurzaamheidsdoel 3: gezondheid en welzijn
VN-duurzaamheidsdoel 3: gezondheid en welzijn
VN-duurzaamheidsdoel 4: hoogwaardige opleiding
VN-duurzaamheidsdoel 4: hoogwaardige opleiding
VN-duurzaamheidsdoel 5: gendergelijkheid
VN-duurzaamheidsdoel 5: gendergelijkheid
VN-duurzaamheidsdoel 6: schoon water en sanitaire voorzieningen
VN-duurzaamheidsdoel 6: schoon water en sanitaire voorzieningen
VN-duurzaamheidsdoel 10: minder ongelijkheden
VN-duurzaamheidsdoel 10: minder ongelijkheden
VN-duurzaamheidsdoel 16: vrede, gerechtigheid en sterke instituties
VN-duurzaamheidsdoel 16: vrede, gerechtigheid en sterke instituties
VN-duurzaamheidsdoel 17: partnerschappen voor het bereiken van de doelen
VN-duurzaamheidsdoel 17: partnerschappen voor het bereiken van de doelen

3 maatregelen om ons afval- en microplasticprobleem op te lossen

Het leven op het land en onder water wordt bedreigd door ons afval. Hoge percentages afvalverbranding stimuleren klimaatverandering door CO2-uitstoot. Daarnaast is er een groot exportvolume van afval naar arme landen. Dit afval wordt daar nog een laatste keer onderzocht op bruikbare materialen, vaak met de hand. Een groot deel blijft op open stortplaatsen of in de natuur.
VN-duurzaamheidsdoel 15: leven op het land
VN-duurzaamheidsdoel 15: leven op het land
VN-duurzaamheidsdoel 14: leven onder water
VN-duurzaamheidsdoel 14: leven onder water
Ons gedrag ten opzichte van afval heeft een grote impact op onze natuur. De volgende 3 principes zijn nodig voor een schone wereld
 

Reduce

Er vindt al een vorm van omdenken plaats. Fabrikanten en wetgevers hebben in veel landen al onnodige plastic producten zoals wegwerpbestek en wattenstaafjes verboden. Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor het overstappen op producten zonder microplastics of op hernieuwbare grondstoffen.
 

Re-use

Producten komen steeds sneller aan het einde van hun levensduur. Dit zorgt voor een enorme hoeveelheid afval. Met een lange levensduur en de mogelijkheid tot reparatie en hergebruik.
 

Recycle

Als iedereen zijn afval zorgvuldig scheidt, is de cirkel rond. Uit de voedselverpakkingen, yoghurtpotjes en ander plastic afval dat u in de PMD-zak weggooit, is sinds 1997 ons solide TTE®-vloerrooster ontstaan. Van 1997 tot 2020 komt dit overeen met een hoeveelheid van meer dan 60 miljoen "PMD-zakken".

Laten we samen bijdragen aan de VN-doelen en kijken naar een groene toekomst.
e-mail

U kunt ons bereiken...
Ma – Vrij:   8:00 – 17:00 Uhr
© 2024 Hübner-Lee GmbH & Co. KG
Website klimaatneutraal gehost door ionos.