Gegevensbescherming


Algemene kennisgeving en verplichte informatie

Verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking:
Hübner-Lee GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 1
87752 Holzgünz

Functionaris voor gegevensbescherming:
Thomas Hoch
info@thomashoch.de

Verantwoordelijke instantie:
Beiers Staatsbureau voor toezicht op de gegevensbescherming
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: 0981 – 531300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de
Toepassingsgebied
Met deze gegevensbeschermingsverklaring ontvangen gebruikers informatie over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van hun gegevens door de verantwoordelijke aanbieder. De Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Telemediawet (TMG) vormen het wettelijke kader voor gegevensbescherming.
Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Intrekken van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping is een informele e-mailmelding voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overdragen. De gegevens zullen worden verstrekt in een machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overdragen. Het wordt geleverd in een machinaal leesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is

SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als site-exploitant stuurt, gebruikt onze website SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https://" van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

Serverlogbestanden
De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in serverlogbestanden. Dit zijn:
  • Bezochte pagina op ons domein
  • Datum en tijd van het serververzoek
  • Browsertype en versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • IP-adres
Er vindt geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen plaats. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lid b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contactformulier
Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

Het verwerken van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt daarom uitsluitend op grond van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AVG). Intrekken van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping is een informele e-mailmelding voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd blijft onaangetast door de intrekking. Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het niet langer nodig is om gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Nieuwsbriefgegevens
Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben wij een e-mailadres van u nodig. Verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en de ontvangst van de nieuwsbrief moet worden goedgekeurd. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

De gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AVG). Intrekken van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende of kunt u zich afmelden via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onverlet.

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden verwijderd als u opzegt. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

CleverReach
Wij gebruiken CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. Met deze dienst kunnen wij de verzending van nieuwsbrieven organiseren en analyseren. De gegevens die u invoert om de nieuwsbrief te ontvangen, zoals uw e-mailadres, worden opgeslagen op de servers van CleverReach. Serverlocaties zijn Duitsland en Ierland.

Het versturen van nieuwsbrieven met CleverReach stelt ons in staat om het gedrag van de nieuwsbriefontvanger te analyseren. Uit de analyse blijkt onder meer hoeveel ontvangers hun nieuwsbrief hebben geopend en met welke frequentie op links in de nieuwsbrief is geklikt. CleverReach ondersteunt het bijhouden van conversies om te analyseren of een eerder gedefinieerde actie, zoals een productaankoop, heeft plaatsgevonden na het klikken op een link. Details over data-analyse door CleverReach zijn te vinden op:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.
De gegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AVG). Intrekken van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende of kunt u zich afmelden via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onverlet.

Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende of kunt u zich afmelden via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden verwijderd van onze servers en de CleverReach-servers als u zich afmeldt. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons. Details over de bepalingen inzake gegevensbescherming van CleverReach vindt u op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Orderverwerking
Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met CleverReach.

reCaptcha
We gebruiken de Google reCaptcha-service om te bepalen of een persoon of een computer een bepaalde invoer doet in ons contact- of nieuwsbriefformulier. Google gebruikt de volgende gegevens om te controleren of u een persoon of een computer bent: IP-adres van het gebruikte apparaat, de website die u bij ons bezoekt en waarop de captcha is geïntegreerd, de datum en duur van het bezoek, de identificatiegegevens van de browser en het type besturingssysteem, Google-account als u bent ingelogd bij Google, muisbewegingen op de reCaptcha-gebieden en taken waarvoor u afbeeldingen moet identificeren. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid f Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is een gerechtvaardigd belang van onze kant bij deze gegevensverwerking, om de veiligheid van onze website te waarborgen en om ons te beschermen tegen geautomatiseerde invoer (aanvallen)

Salesforce Sales Cloud
We gebruiken Salesforce Sales Cloud om klantgegevens te beheren. De provider is salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (hierna “Salesforce”).

Salesforce Sales Cloud is een CRM-systeem en stelt ons onder andere in staat om bestaande en potentiële klanten en klantcontacten te beheren en verkoop- en communicatieprocessen te organiseren. Het gebruik van het CRM-systeem stelt ons ook in staat om onze klantgerelateerde processen te analyseren. Klantgegevens worden opgeslagen op de servers van Salesforce. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan het moederbedrijf van salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc, Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, VS.

Meer informatie over de functies van Salesforce Sales Cloud vindt u hier:
www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Het gebruik van Salesforce Sales Cloud is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantencommunicatie. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Salesforce heeft bindende bedrijfsregels (BCR) die zijn goedgekeurd door de Franse autoriteit voor gegevensbescherming. Dit zijn bindende bedrijfsregels die de interne doorgifte van gegevens naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren.
Details zijn hier te vinden:
www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Salesforce:
www.salesforce.com/de/company/privacy.

Orderverwerking
We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde service. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Gebruik van het platform AUSSCHREIBEN.DE
Wij gebruiken diensten van het platform AUSSCHREIBEN.DE op onze website om u een gemakkelijke manier te bieden om onze aanbestedingsteksten te selecteren en te downloaden. AUSSCHREIBEN.DE gebruikt verschillende technologieën om sessies te herkennen, waaronder cookies en diensten zoals Google Analytics of Microsoft Application Insights. Meer informatie over de mogelijkheden van cookies en het verzamelen van persoonsgegevens vindt u in de richtlijnen voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke instantie, AUSSCHREIBEN.DE.

YouTube
Voor de integratie en weergave van video-inhoud gebruikt onze website plugins van YouTube. Het videoportaal wordt aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube-plugin wordt geopend, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierdoor weet YouTube welke van onze pagina's u hebt bezocht. YouTube kan uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel als u bent ingelogd bij uw YouTube-account. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, par. 1, lid f van de AVG. Lees voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens de privacyverklaring van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Sommige cookies zijn "sessiecookies". Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wenst (bijv. winkelwagen), is gebaseerd op artikel 6 par. 1, lid f van de AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies worden ingesteld (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Toestemming voor cookies wijzigen

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van "cookies." Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat en waarmee het websitegebruik kan worden geanalyseerd. Door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt verzonden naar een server van Google en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS. Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6, par. 1, lid f van de AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en, indien nodig, reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering
We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkort voordat het naar de VS wordt verzonden. Er kunnen uitzonderlijke gevallen zijn waarin Google het volledige IP-adres naar een server in de VS verzendt en daar afkort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plug-in
Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Dit kan echter een aantal functies van onze website beperken. U kunt ook het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres, en de daaropvolgende verwerking door Google voorkomen. U kunt dit doen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt de verzameling door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld, die het verzamelen van uw gegevens verhindert wanneer u deze website in de toekomst bezoekt: Google Analytics deactiveren. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de gegevensbeveiligingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking
Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

Demografische kenmerken in Google Analytics
Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens stammen van op interesse gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren. U kunt dit doen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te verbieden, zoals uitgelegd in de sectie "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Google AdWords en Google Conversion Tracking
Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De provider is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. AdWords is een online advertentieprogramma. We werken met conversietracking als onderdeel van het online advertentieprogramma. Na het klikken op een door Google geplaatste advertentie wordt een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Google en wij kunnen aan de cookie zien dat u op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website. Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet te volgen via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Adwords-klanten komen erachter hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Hier moet de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser worden gedeactiveerd. Dit betekent dat er geen opname is in de statistieken voor het bijhouden van conversies. De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op art. 6 para. 1, lid f van de AVG. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze advertenties te optimaliseren. Voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking, zie het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Wijzigingen in onze gegevensbeschermingsverklaring
Om ervoor te zorgen dat onze gegevensbeschermingsverklaring altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht voor om op elk moment wijzigingen door te voeren. Dit geldt ook in het geval dat de verklaring inzake gegevensbescherming moet worden aangepast vanwege nieuwe of herziene diensten, bijvoorbeeld nieuwe service. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing bij uw volgende bezoek aan ons aanbod.

Bron: gegevensbeschermingsconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de
e-mail

U kunt ons bereiken...
Ma – Vrij:   8:00 – 17:00 Uhr
© 2024 Hübner-Lee GmbH & Co. KG
Website klimaatneutraal gehost door ionos.